2019-06-13 16:27 #0 av: vittnesbord

Kristen sång - "Endast ärliga personer har en mänsklig likhet" Guds ord får mig att födas på nytt

En gång strävade jag efter rikedom och berömmelse.

Mina principer kastades bort.

Jag försörjde mig på att ljuga.

Mitt samvete var borta,

utan tanke på moral.

Integritet, värdighet,

allt sådant betydde ingenting för mig.

Jag levde för att släcka mina ständigt växande

världsliga passioner: girighet och begär,

och vältrade mig i syndens träsk

med ett tungt och oroligt hjärta.

Jag kunde inte undfly detta oändliga mörker.

Jordiska rikedomar, kortlivade nöjen

kunde inte dölja tomrummet inombords.

Säg mig, varför det är så svårt

att ha integritet i sitt liv?

Vad är det här för slags värld

där människan är så slug?

Säg mig, vem kan rädda mig.

II

Jag hörde Guds röst,

och jag vände tillbaka inför honom.

Sanningen som Gud utfärdar

renar mitt fördärv.

Guds dömande och tuktande ord

är mina ledsagare i livet.

Att acceptera Guds granskning

ger frid i mitt hjärta.

Inget mer fusk eller bedrägeri nu

och jag lever i ljuset.

Ärlig, med ett öppet hjärta

så lever jag ut mänsklig likhet till sist.

Jag har nytta av att läsa hans ord,

att läsa Guds ord varje dag.

Jag förstår så många sanningar

och har regler för mänskligt beteende.

Jag har genomgått prövningar, jag har sett hans ansikte.

I hans ord har jag vunnit nytt liv,

så att jag kan vara en ärlig person.

Jag hörde Guds röst,

och jag vände tillbaka inför honom.

Sanningen som Gud utfärdar

renar mitt fördärv.

Guds dömande och tuktande ord

är mina ledsagare i livet.

Att acceptera Guds granskning

ger frid i mitt hjärta.

Inget mer fusk eller bedrägeri nu

och jag lever i ljuset.

Ärlig, med ett öppet hjärta

så lever jag ut mänsklig likhet till sist.

Jag är för alltid tacksam

för Guds kärlek och Guds frälsning!

Jag är för alltid tacksam

mot Allsmäktige Gud!

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”